So xo mien Bac - Xem kết quả XSMB hôm nay

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ
ĐB 47521
G.1 07540
G.2 75731 73475
G.3 91273 55144 86736 99900 82341 11775
G.4 4831 7851 5581 2662
G.5 4138 8878 7384 1966 7257 5976
G.6 206 459 399
G.7 66 61 51 07
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 6 7 0 0 4
1   1 2 3 3 4 5 5 6 8
2 1 2 6
3 1 1 6 8 3 7
4 0 1 4 4 4 8
5 1 1 7 9 5 7 7
6 1 2 6 6 6 0 3 6 6 7
7 3 5 5 6 8 7 0 5
8 1 4 8 3 7
9 9 9 5 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP
ĐB 87694
G.1 91575
G.2 75033 08536
G.3 46248 65031 61731 92459 68147 45722
G.4 8312 4054 7046 6146
G.5 2837 7020 5316 7905 4018 9921
G.6 708 554 392
G.7 25 23 55 19
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 8 0 2
1 2 6 8 9 1 2 3 3
2 0 1 2 3 5 2 1 2 9
3 1 1 3 6 7 3 2 3
4 6 6 7 8 4 5 5 9
5 4 4 5 9 5 0 2 5 7
6   6 1 3 4 4
7 5 7 3 4
8   8 0 1 4
9 2 4 9 1 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN
ĐB 01716
G.1 77561
G.2 47720 88355
G.3 58888 22091 21180 93030 49821 58663
G.4 5620 5047 0428 6339
G.5 7437 0630 4896 2937 8774 2334
G.6 663 164 416
G.7 13 07 17 19
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 0 2 2 3 3 8
1 3 6 6 7 9 1 2 6 9
2 0 0 1 8 2  
3 0 0 4 7 7 9 3 1 6 6
4 7 4 3 6 7
5 5 5 5
6 1 3 3 4 6 1 1 9
7 4 7 0 1 3 3 4
8 0 8 8 2 8
9 1 6 9 1 3

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM
ĐB 87485
G.1 17336
G.2 51133 12554
G.3 07135 21522 53104 80826 94365 61619
G.4 1255 4461 1512 3977
G.5 7172 5165 4923 7678 2530 2804
G.6 427 937 452
G.7 85 25 07 17
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 4 7 0 3
1 2 7 9 1 6
2 2 3 5 6 7 2 1 2 5 7
3 0 3 5 6 7 3 2 3
4   4 0 0 5
5 2 4 5 5 2 3 5 6 6 8 8
6 1 5 5 6 2 3
7 2 7 8 7 0 1 2 3 7
8 5 5 8 7
9   9 1

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL
ĐB 12301
G.1 78982
G.2 02630 94374
G.3 19187 84917 12364 34641 35984 38101
G.4 0620 6862 5300 7618
G.5 0918 6025 9110 3749 0894 8079
G.6 074 487 042
G.7 28 43 32 42
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 1 0 0 1 2 3
1 0 7 8 8 1 0 0 4
2 0 5 8 2 3 4 4 6 8
3 0 2 3 4
4 1 2 2 3 9 4 6 7 7 8 9
5   5 2
6 2 4 6  
7 4 4 9 7 1 8 8
8 2 4 7 7 8 1 1 2
9 4 9 4 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK
ĐB 07426
G.1 98379
G.2 36655 42158
G.3 20547 19426 60986 16887 53632 79116
G.4 8229 9619 1705 7002
G.5 2436 1281 6999 0144 7407 1184
G.6 391 898 713
G.7 73 07 13 43
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 5 7 7 0  
1 3 3 6 9 1 8 9
2 6 6 9 2 0 3
3 2 6 3 1 1 4 7
4 3 4 7 4 4 8
5 5 8 5 0 5
6   6 1 2 2 3 8
7 3 9 7 0 0 4 8
8 1 4 6 7 8 5 9
9 1 8 9 9 1 2 7 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH
ĐB 03141
G.1 42683
G.2 33410 77553
G.3 40459 27342 45945 67889 05550 03883
G.4 5665 3065 3233 2570
G.5 8938 3480 2573 5139 2488 1808
G.6 378 618 017
G.7 05 90 42 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 8 0 1 5 7 8 9
1 0 7 8 1 4
2   2 4 4
3 3 8 9 3 3 5 7 8 8
4 1 2 2 5 4  
5 0 3 9 5 0 4 6 6
6 5 5 6  
7 0 3 8 7 1 8
8 0 3 3 7 8 9 8 0 1 3 7 8
9 0 9 3 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
ĐB 11913
G.1 00010
G.2 45748 26907
G.3 21383 29212 36806 31583 06432 05215
G.4 5903 8499 5218 4870
G.5 2036 5201 1028 1171 6609 2730
G.6 782 009 902
G.7 01 54 99 39
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 1 2 3 6 7 9 9 0 1 3 7
1 0 2 3 5 8 1 0 0 7
2 8 2 0 1 3 8
3 0 2 6 9 3 0 1 8 8
4 8 4 5
5 4 5 1
6   6 0 3
7 0 1 7 0
8 2 3 3 8 1 2 4
9 9 9 9 0 0 3 9 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF
ĐB 84757
G.1 74703
G.2 11900 12554
G.3 19791 04270 46759 59547 46181 41018
G.4 6537 8278 2059 1059
G.5 3927 1272 4079 5403 1036 9546
G.6 292 100 737
G.7 77 10 86 17
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 3 3 0 0 0 1 7
1 0 7 8 1 8 9
2 7 2 7 9
3 6 7 7 3 0 0
4 6 7 4 5
5 4 7 9 9 9 5  
6   6 3 4 8
7 0 2 7 8 9 7 1 2 3 3 4 5 7
8 1 6 8 1 7
9 1 2 9 5 5 5 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE
ĐB 11873
G.1 79812
G.2 47282 88599
G.3 70943 22982 59952 37117 45252 21860
G.4 1123 4002 3496 2068
G.5 4388 0945 3653 5957 2143 9067
G.6 706 799 886
G.7 20 53 07 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 6 7 0 2 6
1 2 7 1  
2 0 3 2 0 1 5 5 8 8
3   3 2 4 4 5 5 7
4 3 3 5 4 8
5 2 2 3 3 7 5 4
6 0 7 8 6 0 8 9
7 3 7 0 1 5 6
8 2 2 4 6 8 8 6 8
9 6 9 9 9 9 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD
ĐB 08816
G.1 27324
G.2 11953 24697
G.3 69110 04565 34068 51050 01507 34991
G.4 6108 5491 7718 6815
G.5 0369 9606 8760 7104 5179 0112
G.6 833 331 214
G.7 44 73 63 26
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 6 7 8 0 1 5 6
1 0 2 4 5 6 8 1 3 9 9
2 4 6 2 1
3 1 3 3 3 5 6 7
4 4 4 0 1 2 4
5 0 3 5 1 6
6 0 3 5 8 9 6 0 1 2
7 3 9 7 0 9
8   8 0 1 6
9 1 1 7 9 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB
ĐB 20952
G.1 00044
G.2 09136 65520
G.3 37660 91974 35253 52186 26203 32691
G.4 4463 9632 9958 5680
G.5 6964 1362 2611 0203 6272 9010
G.6 327 990 476
G.7 81 09 40 61
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 3 9 0 1 2 4 6 8 9
1 0 1 1 1 6 8 9
2 0 7 2 3 5 6 7
3 2 6 3 0 0 5 6
4 0 4 4 4 6 7
5 2 3 8 5  
6 0 1 2 3 4 6 3 7 8
7 2 4 6 7 2
8 0 1 6 8 5
9 0 1 9 0

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA
ĐB 57999
G.1 27345
G.2 57014 50063
G.3 32466 88975 22112 69463 62612 65221
G.4 2456 8073 1231 9668
G.5 0256 0729 5497 2958 5424 4777
G.6 068 473 251
G.7 01 62 16 10
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 1
1 0 2 2 4 6 1 0 2 3 5
2 1 4 9 2 1 1 6
3 1 3 6 6 7 7
4 5 4 1 2
5 1 6 6 8 5 4 7
6 2 3 3 6 8 8 6 1 5 5 6
7 3 3 5 7 7 7 9
8   8 5 6 6
9 7 9 9 2 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ
ĐB 14670
G.1 55598
G.2 48326 78511
G.3 51702 36362 08564 49572 30361 71728
G.4 8348 0098 3900 8870
G.5 6408 7473 4056 4050 8122 8486
G.6 295 832 718
G.7 53 06 14 52
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 6 8 0 0 5 7 7
1 1 4 8 1 1 6
2 2 6 8 2 0 2 3 5 6 7
3 2 3 5 7
4 8 4 1 6
5 0 2 3 6 5 9
6 1 2 4 6 0 2 5 8
7 0 0 2 3 7  
8 6 8 0 1 2 4 9 9
9 5 8 8 9  

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY
ĐB 17948
G.1 51570
G.2 91263 22132
G.3 00523 03627 43013 06575 30407 70045
G.4 4513 6199 8246 3789
G.5 8601 7285 1129 0145 0142 0079
G.6 926 913 865
G.7 55 66 29 16
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 7 0 7
1 3 3 3 6 1 0
2 3 6 7 9 9 2 3 4
3 2 3 1 1 1 2 6
4 2 5 5 6 8 4  
5 5 5 4 4 5 6 7 8
6 3 5 6 6 1 2 4 6
7 0 5 9 7 0 2
8 5 9 8 4
9 9 9 2 2 7 8 9

SO XO MIEN BAC – KQXSMB – GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC

XSMB – SXMB – XSTD – XSHN – KQXSMB. Đây là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống. Được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số MB có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số. 1 giải nhất 5 số. 2 giải nhì 5 số. 6 giải ba 5 số. 4 giải tư 4 số. 6 giải năm 4 số. 3 giải sáu 3 số. 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ.

Lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB – Xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách tra cứu kết quả so xo mien Bac

Truy cập website SOXO.NET của chúng tôi để xem KQXS miền Bắc hôm nay, các bạn so sánh những con số như sau :

– Dò vé trúng giải 7 XSMB: Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.

– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giài nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.

– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối so xo mien Bac có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.

Chú ý: từ 3/10/2017, KQXSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.