So xo mien Bac - Xem kết quả XSMB hôm nay

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
ĐB 19980
G.1 85986
G.2 47577 69280
G.3 98092 25825 81059 57932 33830 71715
G.4 5543 1384 6975 5836
G.5 2326 4322 0703 7162 4509 0470
G.6 191 392 571
G.7 11 59 91 39
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 9 0 3 7 8 8
1 1 5 1 1 7 9 9
2 2 5 6 2 2 3 6 9 9
3 0 2 6 9 3 0 4
4 3 4 8
5 9 9 5 1 2 7
6 2 6 2 3 8
7 0 1 5 7 7 7
8 0 0 4 6 8  
9 1 1 2 2 9 0 3 5 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY
ĐB 29379
G.1 29822
G.2 24933 27395
G.3 63254 65829 39579 26917 20063 91422
G.4 9186 1763 9385 1320
G.5 5451 3289 0892 4290 1448 7357
G.6 899 689 390
G.7 05 60 99 33
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 2 6 9 9
1 7 1 5
2 0 2 2 9 2 2 2 9
3 3 3 3 3 3 6 6
4 8 4 5
5 1 4 7 5 0 8 9
6 0 3 3 6 8
7 9 9 7 1 5
8 5 6 9 9 8 4
9 0 0 2 5 9 9 9 2 7 7 8 8 9 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX
ĐB 26592
G.1 38838
G.2 43774 91819
G.3 08758 63771 15724 91314 86959 47543
G.4 1370 7010 5792 5856
G.5 9957 5245 8757 2019 4132 6316
G.6 222 106 949
G.7 71 26 85 23
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 1 7
1 0 4 6 9 9 1 7 7
2 2 3 4 6 2 2 3 9 9
3 2 8 3 2 4
4 3 5 9 4 1 2 7
5 6 7 7 8 9 5 4 8
6   6 0 1 2 5
7 0 1 1 4 7 5 5
8 5 8 3 5
9 2 2 9 1 1 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV
ĐB 62904
G.1 16351
G.2 92109 84405
G.3 50215 82326 54744 81157 60946 93661
G.4 7880 3573 0916 9336
G.5 9443 9241 5284 9798 4277 7296
G.6 591 346 154
G.7 69 52 95 37
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 5 9 0 8
1 5 6 1 4 5 6 9
2 6 2 5
3 6 7 3 4 7
4 1 3 4 6 6 4 0 4 5 8
5 1 2 4 7 5 0 1 9
6 1 9 6 1 2 3 4 4 9
7 3 7 7 3 5 7
8 0 4 8 9
9 1 5 6 8 9 0 6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU
ĐB 90289
G.1 19874
G.2 24789 50177
G.3 84160 84250 66154 14306 03341 85969
G.4 3241 9829 9103 6240
G.5 5674 7671 0218 3300 5133 6434
G.6 317 228 892
G.7 47 40 90 27
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 6 0 0 4 4 5 6 9
1 7 8 1 4 4 7
2 7 8 9 2 9
3 3 4 3 0 3
4 0 0 1 1 7 4 3 5 7 7
5 0 4 5  
6 0 9 6 0
7 1 4 4 7 7 1 2 4 7
8 9 9 8 1 2
9 0 2 9 2 6 8 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT
ĐB 96850
G.1 66671
G.2 51310 74053
G.3 36642 19172 58381 14433 62816 92024
G.4 4787 8217 7761 0665
G.5 8452 0869 3282 0710 4804 7663
G.6 366 886 216
G.7 12 51 91 18
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 1 1 5
1 0 0 2 6 6 7 8 1 5 6 7 8 9
2 4 2 1 4 5 7 8
3 3 3 3 5 6
4 2 4 0 2
5 0 1 2 3 5 6
6 1 3 5 6 9 6 1 1 6 8
7 1 2 7 1 8
8 1 2 6 7 8 1
9 1 9 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS
ĐB 99369
G.1 13829
G.2 59861 27481
G.3 65303 77704 89049 50013 34525 33222
G.4 3926 0546 2651 3393
G.5 0937 3884 1948 1679 9105 2079
G.6 334 673 600
G.7 54 33 98 29
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3 4 5 0 0
1 3 1 5 6 8
2 2 5 6 9 9 2 2
3 3 4 7 3 0 1 3 7 9
4 6 8 9 4 0 3 5 8
5 1 4 5 0 2
6 1 9 6 2 4
7 3 9 9 7 3
8 1 4 8 4 9
9 3 8 9 2 2 4 6 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
ĐB 71396
G.1 20801
G.2 73470 83615
G.3 59318 54657 90221 19494 20418 77848
G.4 2581 6371 8850 1300
G.5 0309 2342 1961 6616 5569 5870
G.6 496 635 489
G.7 52 22 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 9 0 0 5 7 7 9
1 5 6 8 8 1 0 2 6 7 8
2 1 2 2 2 4 5
3 5 3  
4 2 8 4 9
5 0 2 7 5 1 3
6 1 9 6 1 9 9
7 0 0 1 7 5
8 1 9 9 8 1 1 4
9 0 4 6 6 9 0 6 8 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
ĐB 90649
G.1 71212
G.2 55720 56680
G.3 64761 94392 09089 57015 06920 83467
G.4 1452 5230 5083 2320
G.5 4090 8241 0310 6378 1575 3896
G.6 756 690 503
G.7 58 28 35 64
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 1 2 2 2 3 8 9 9
1 0 2 5 1 4 6
2 0 0 0 8 2 1 5 9
3 0 5 3 0 8
4 1 9 4 6
5 2 6 8 5 1 3 7
6 1 4 7 6 5 9
7 5 8 7 6
8 0 3 9 8 2 5 7
9 0 0 2 6 9 4 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
ĐB 12073
G.1 92837
G.2 28622 02259
G.3 53010 14391 79427 13247 76972 60599
G.4 6594 5821 6858 2983
G.5 0993 5483 8027 6916 5213 4770
G.6 850 036 185
G.7 27 83 16 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 5 7 8
1 0 3 6 6 1 2 9
2 1 2 7 7 7 2 2 7
3 6 7 3 1 7 8 8 8 9
4 7 4 9
5 0 8 9 5 8
6   6 1 1 3
7 0 2 3 7 2 2 2 3 4
8 0 3 3 3 5 8 5
9 1 3 4 9 9 5 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
ĐB 69356
G.1 22552
G.2 35140 15293
G.3 35010 28133 33342 65578 74436 57981
G.4 4851 2761 8993 3587
G.5 6909 2693 2363 1750 3328 7628
G.6 753 388 635
G.7 73 80 42 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 9 0 1 4 5 8
1 0 1 5 6 8
2 8 8 2 4 4 5
3 3 5 6 3 3 5 6 7 9 9 9
4 0 2 2 4  
5 0 1 2 3 6 5 3
6 1 3 6 3 5 8
7 3 8 7 8
8 0 1 6 7 8 8 2 2 7 8
9 3 3 3 9 0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
ĐB 14138
G.1 62724
G.2 54157 96213
G.3 14362 89770 55669 50544 04462 48939
G.4 4062 5079 6608 7155
G.5 7402 1236 4922 4421 2178 9253
G.6 552 247 722
G.7 12 45 75 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 8 0 7
1 2 3 1 2
2 1 2 2 4 2 0 1 2 2 5 6 6 6
3 6 8 9 3 1 5
4 4 5 7 4 2 4
5 2 3 5 7 5 4 5 7
6 2 2 2 9 6 3
7 0 5 8 9 7 4 5 9
8   8 0 3 7
9 7 9 3 6 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
ĐB 16510
G.1 57524
G.2 46210 99866
G.3 59326 97595 41257 02724 00969 52074
G.4 0760 1668 3313 3684
G.5 6299 7898 4768 6210 3355 4816
G.6 717 130 568
G.7 69 62 27 41
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 1 1 1 3 6
1 0 0 0 3 6 7 1 4
2 4 4 6 7 2 6
3 0 3 1
4 1 4 2 2 7 8
5 5 7 5 5 9
6 0 2 6 8 8 8 9 9 6 1 2 6
7 4 7 1 2 5
8 4 8 6 6 6 9
9 5 8 9 9 6 6 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
ĐB 30147
G.1 37755
G.2 61413 89550
G.3 20904 51761 51163 31983 91022 78447
G.4 5498 3294 6720 2059
G.5 4679 0615 6473 3807 2132 0360
G.6 567 190 316
G.7 15 61 05 32
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 5 7 0 2 5 6 9
1 3 5 5 6 1 6 6
2 0 2 2 2 3 3
3 2 2 3 1 6 7 8
4 7 7 4 0 9
5 0 5 9 5 0 1 1 5
6 0 1 1 3 7 6 1
7 3 9 7 0 4 4 6
8 3 8 9
9 0 4 8 9 5 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
ĐB 93374
G.1 18300
G.2 59549 37037
G.3 74266 07569 23624 78397 06513 35761
G.4 1734 8632 0757 2118
G.5 7324 2369 6427 8196 1825 4339
G.6 185 275 044
G.7 65 17 72 50
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 0 5
1 3 7 8 1 6
2 4 4 5 7 2 3 7
3 2 4 7 9 3 1
4 4 9 4 2 2 3 4 7
5 0 7 5 2 6 7 8
6 1 5 6 9 9 6 6 9
7 2 4 5 7 1 2 3 5 9
8 5 8 1
9 6 7 9 3 4 6 6

SO XO MIEN BAC – KQXSMB – GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC

XSMB – SXMB – XSTD – XSHN – KQXSMB. Đây là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống. Được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số MB có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số. 1 giải nhất 5 số. 2 giải nhì 5 số. 6 giải ba 5 số. 4 giải tư 4 số. 6 giải năm 4 số. 3 giải sáu 3 số. 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ.

Lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB – Xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách tra cứu kết quả so xo mien Bac

Truy cập website SOXO.NET của chúng tôi để xem KQXS miền Bắc hôm nay, các bạn so sánh những con số như sau :

– Dò vé trúng giải 7 XSMB: Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.

– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giài nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.

– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối so xo mien Bac có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.

Chú ý: từ 3/10/2017, KQXSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.