XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP
ĐB 87694
G.1 91575
G.2 75033 08536
G.3 46248 65031 61731 92459 68147 45722
G.4 8312 4054 7046 6146
G.5 2837 7020 5316 7905 4018 9921
G.6 708 554 392
G.7 25 23 55 19
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 8 0 2
1 2 6 8 9 1 2 3 3
2 0 1 2 3 5 2 1 2 9
3 1 1 3 6 7 3 2 3
4 6 6 7 8 4 5 5 9
5 4 4 5 9 5 0 2 5 7
6   6 1 3 4 4
7 5 7 3 4
8   8 0 1 4
9 2 4 9 1 5

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF
ĐB 84757
G.1 74703
G.2 11900 12554
G.3 19791 04270 46759 59547 46181 41018
G.4 6537 8278 2059 1059
G.5 3927 1272 4079 5403 1036 9546
G.6 292 100 737
G.7 77 10 86 17
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 3 3 0 0 0 1 7
1 0 7 8 1 8 9
2 7 2 7 9
3 6 7 7 3 0 0
4 6 7 4 5
5 4 7 9 9 9 5  
6   6 3 4 8
7 0 2 7 8 9 7 1 2 3 3 4 5 7
8 1 6 8 1 7
9 1 2 9 5 5 5 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX
ĐB 49071
G.1 99401
G.2 21782 88421
G.3 20081 95632 13518 48191 49925 22550
G.4 6986 8728 3505 6493
G.5 2182 4299 3534 5389 7960 6436
G.6 260 949 169
G.7 92 67 88 72
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 5 0 5 6 6
1 8 1 0 2 7 8 9
2 1 5 8 2 3 7 8 8 9
3 2 4 6 3 9
4 9 4 3
5 0 5 0 2
6 0 0 7 9 6 3 8
7 1 2 7 6
8 1 2 2 6 8 9 8 1 2 8
9 1 2 3 9 9 4 6 8 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP
ĐB 19412
G.1 85667
G.2 26906 22710
G.3 09590 96248 53294 43395 49876 53705
G.4 0546 8664 1572 8719
G.5 5678 1599 1893 6844 0749 9130
G.6 503 719 868
G.7 31 11 43 35
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 5 6 0 1 3 9
1 0 1 2 9 9 1 1 3
2   2 1 7
3 0 1 5 3 0 4 9
4 3 4 6 8 9 4 4 6 9
5   5 0 3 9
6 4 7 8 6 0 4 7
7 2 6 8 7 6
8   8 4 6 7
9 0 3 4 5 9 9 1 1 4 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

1BF-18BF-19BF-8BF-7BF-6BF-9BF-12BF
ĐB 91484
G.1 12495
G.2 39738 55566
G.3 41141 02296 53869 51007 60891 56212
G.4 5822 9346 8559 8819
G.5 6894 6444 7848 8799 0114 7238
G.6 514 305 030
G.7 01 82 52 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 5 7 0 3
1 2 4 4 9 1 0 4 9
2 2 2 1 2 5 8
3 0 8 8 3  
4 1 4 6 8 4 1 1 4 8 9
5 2 9 5 0 9
6 6 9 6 4 6 9
7   7 0
8 2 4 8 8 3 3 4 8
9 1 4 5 6 9 9 1 5 6 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

19AX-1AX-8AX-6AX-10AX-7AX-15AX-18AX
ĐB 34684
G.1 07449
G.2 68543 68556
G.3 25283 29519 54803 06974 65945 63081
G.4 7503 1183 6318 1975
G.5 2186 9701 6753 9487 4244 4899
G.6 401 623 609
G.7 36 22 50 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 1 3 3 9 0 5
1 8 9 1 0 0 8
2 2 3 2 2
3 6 3 0 0 2 4 5 8 8 8
4 3 4 5 9 4 4 7 8
5 0 3 6 5 4 7
6   6 3 5 8
7 4 5 7 8
8 1 3 3 3 4 6 7 8 1
9 9 9 0 1 4 9