Tìm hiểu ngoại tình có bị tước quyền nuôi con không?

Trường hợp vợ chồng ngoại tình có bị tước quyền nuôi con hay không? Đang là một câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc trong thời gian gần đây. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ chi tiết sau đây của chúng tôi nhé!

Như thế nào được gọi là ngoại tình?

Theo Điều 182 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, nếu như vi phạm luật hôn nhân một vợ một chồng sẽ bị xử phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ trong vòng 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: Gây ra sự đổ vỡ của quan hệ hôn nhân của một hoặc cả hai bên dẫn đến việc ly hôn; Vậy ngoại tình có bị tước quyền nuôi con không?

Như thế nào được gọi là ngoại tình?

Như thế nào được gọi là ngoại tình?

  • Gây ra sự tan vỡ hôn nhân của một hoặc cả hai bên dẫn đến việc ly hôn;
  • Vi phạm đã bị xử phạt hành chính vì hành vi này trước đó.
  1. Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ bị xử phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
  • Gây ra tự tử của vợ, chồng hoặc con cái của một trong hai bên;
  • Vi phạm sau khi có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc bắt buộc chấm dứt việc sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng, nhưng vẫn duy trì quan hệ đó.”

Chế độ hôn nhân một vợ, một chồng được bảo vệ bởi pháp luật Hôn nhân và Gia đình, dựa trên quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 5 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014:

Ngoại tình có bị tước quyền nuôi con không theo quy định mới?

Dựa trên Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, các quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con sau khi ly hôn được xác định như sau:

  • Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn giữ quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con chưa đủ tuổi thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không có năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ Luật Dân sự, và các luật có liên quan khác.

Ngoại tình có bị tước quyền nuôi con không theo quy định mới?

Ngoại tình có bị tước quyền nuôi con không theo quy định mới?

  • Trường hợp vợ và chồng đạt được thỏa thuận về việc người nào trực tiếp nuôi con, các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với con sau khi ly hôn; nếu không thể đạt được thỏa thuận, Tòa án sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi dựa trên lợi ích toàn diện của con; đồng thời, nếu con đã đủ 7 tuổi trở lên, ý kiến và nguyện vọng của con sẽ được xem xét.
  • Trẻ em dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ khi người mẹ không đáp ứng đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con, hoặc khi cha mẹ đạt được thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.